Машыктыруучулук окуу

Кыргыз футбол союзу футболчулардын жана оюндун өзүн өнүктүрүүдө негизги ролдорду машыктыруучулар жана насаатчылар ойнойт. Машыктыруучулук конвенция укуктук ченемдерди белгилейт, машыктыруучулук программа машыктыруучулук кесипти долбоор жана иш-чаралар аркылуу ар тараптан өнүктүрүүгө багытталган. 
Кыргыз футбол союзу машыктыруучулук окутуунун алкагында жыл сайын машыктыруучулардын квалификацияларын жогорулатуу семинарларын өткөрүп турат. Машыктыруучулар курсунун 2020-жылкы жүгүртмөсүн сунуштайбыз. Кошумча суроолор боюнча техникалык бөлүмдүн кызматкери Касымбеков Дамирге байланышсаңыз болот. Тел: +996 551 13 18 31

Бишкек шаарындагы Медеров көчөсү 1/Б дарегинде машыктыруучулук лицензияларынын аттестациядан өткөрүү тизмеси: 
-    2020-жылдагы 16-17-январындагы АФКнын «А» сертификатысына ээ машыктыруучуларга 
-    2020-жылдагы 20-21-январындагы АФКнын «В» сертификатысына ээ машыктыруучуларга 
 

2019 Машыктыруучулардын реестри