Футбол күйөрмандар союзу

Түптөлгөн жыл: 2020 

Президенти: Кутманов Эмиль Мейманбекович