Кыргыз футболдук союзу

Бирге Алга

Аткаруучу комитет

КФС Президенти жетектеген КФСтин Аткаруучу комитети КФСтин туруктуу башкаруу органы болуп саналат. Аткаруучу комитет 16 мүчөдөн турат: 

-Президент;

-Биринчи Вице-президент;

-АФКнын Аткаруучу комитетинин мүчөсү;

-3 (үч) Вице-президент;

-10 (он) мүчө.

Сыдыков Медербек Абдыкалыкович

Кыргыз футболдук союзунун Президенти

 
  • FiFa
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC
  • AFC